Tập trung xây dựng các mô hình kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ba Vì

(Kenhdautu24h) – Sáng 16-9, Ban Văn hoá – Xã hội và Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội phối hợp khảo sát về tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2016-2020 tại huyện Ba Vì.

Xem thêm tại: Kenhdautu24h

Các ban HĐND thành phố Hà Nội khảo sát cơ sở hạ tầng tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì.

Các ban HĐND thành phố Hà Nội khảo sát cơ sở hạ tầng tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì.

Huyện Ba Vì có 7 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của các xã này cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2019 đạt 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92%…

Theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15-7-2016 của UBND thành phố về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô giai đoạn 2016-2020, các xã đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Ba Vì được thành phố hỗ trợ đầu tư 85 dự án; đến nay có 36/85 dự án đã được bố trí vốn và triển khai thực hiện.

Đoàn khảo sát ghi nhận, các cấp ủy, chính quyền huyện Ba Vì đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về miền núi. Từ đó, cơ cấu kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của huyện Ba Vì đã chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, các công trình văn hoá – xã hội, y tế được chú trọng đầu tư…

Tuy nhiên, tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế chưa thực sự rõ nét, vẫn còn sự lúng túng trong xác định nguồn lực, định hướng phát triển. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp; cơ sở hạ tầng xã hội còn thiếu…

Đoàn khảo sát đề nghị, thời gian tới, huyện Ba Vì khẩn trương rà soát lại toàn bộ các chương trình, dự án của giai đoạn 2016-2020, đánh giá rõ những vướng mắc, khó khăn để tổng hợp, báo cáo thành phố. Huyện cũng cần tập trung tuyên truyền, đào tạo cán bộ và nhân dân trong khu vực, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho người dân; quản lý tốt đất đai.

090 29 247 29