Bình Định cho phép đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Nhơn Tân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Nguyễn Phi Long vừa phê duyệt Quyết định đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nhơn Tân được chấp thuận cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Hiếu.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nhơn Tân được thực hiện tại thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn; với quy mô diện tích dự kiến sử dụng khoảng 25 ha, trong đó, diện tích đất sản xuất 18,66 ha.


Ngành nghề thu hút đầu tư đối với Cụm công nghiệp Nhơn Tân, gồm: Chế biến nông – lâm sản, thực phẩm, gia công cơ khí, may mặc, thủ công mỹ nghệ, chế biến đá và sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ không gây ô nhiễm môi trường.Mục tiêu Đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác, bảo trì hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất thực hiện dự án sản xuất kinh doanh theo đúng tính chất cụm công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất trong khu dân cư.

Tổng vốn đầu tư dự án 104,6 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án: 04 năm, cụ thể: Quý II/2020 – Quý IV/2020, hoàn thành thủ tục đầu tư, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; Quý I/2021 – Quý IV/2023, đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nhơn Ân và đi vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền để chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trước khi thực hiện việc giao đất hoặc cho thuê đất; thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư; ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện dự án đúng quy mô, ngành nghề, lĩnh vực đã đăng ký và theo quy hoạch được phê duyệt; triển khai xây dựng dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; trong quá trình triển khai xây dựng, không được chuyển nhượng dự án; thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy…theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của các sở, ngành có liên quan trước khi triển khai dự án. Ngoài ra, sau 12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư mà không có lý do chính đáng sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Xem thêm tại: Kenhdautu24h

090 29 247 29