Bình Định triển khai cảng biển lớn nhất Việt Nam lên 88ha

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn.

Bình Định mở rộng cảng Quy Nhơn lên 88ha

Bình Định mở rộng cảng Quy Nhơn lên 88ha

Theo đồ án, khu vực quy hoạch xây dựng thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn có giới cận phía đông giáp luồng tàu vào cảng Quy Nhơn; phía tây giáp khu cảng Đống Đa; phía nam giáp khu vực tàu thuyền tránh trú bão đầm Thị Nại; phía bắc giáp Đầm Thị Nại.

Tổng diện tích quy hoạch 87,92ha, trong đó phạm vi quy hoạch xây dựng trên bờ 69,62ha (giới hạn bởi các điểm A1, B1, B2, B3, A3 đến A33’); phạm vi quy hoạch khu nước, vũng quay tàu 18,30ha (giới hạn bởi các điểm A1, B1, B2, B3, A3 đến A11, N9 đến N1).

Mục tiêu quy hoạch phát triển mở rộng cảng Quy Nhơn thành một trong những cảng biển mang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Định, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên…

Theo quyết định, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn phải tổ chức công bố công khai ngoài thực địa, bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng thiết kế kỹ thuật thi công công trình theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn khẩn trương lập kế hoạch chi tiết triển khai đồ án quy hoạch trình Sở Xây dựng thẩm định, làm cơ sở để UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030 theo quy định.

Đồng thời, công ty khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai dự án bãi chứa hàng theo quy hoạch được duyệt; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Năm 2019, cảng Quy Nhơn đã xếp dỡ hơn 9 triệu tấn hàng hóa thông qua. Trong năm 2020, cảng đề ra mục tiêu đạt mức 10 triệu tấn hàng hóa thông qua. Cũng trong năm nay, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng bến số 1 để nâng cao năng lực cầu bến tại cảng, đầu tư dây chuyền, thiết bị bốc xếp hàng hóa.

Tin tức: Kenhdautu24h

090 29 247 29