Công khai doanh thu Vinafood 2 đạt 7.703 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2020

Tin tức mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) Nguyễn Ngọc Cảnh cùng đại diện các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin đã có buổi làm việc với Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Tại buổi báo cáo làm việc, ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinafood 2 cho biết, trong 8 tháng năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình trạng hạn hán gia tăng cả trong, ngoài nước đã tác động đến tâm lý người dân trong nước mua gạo tích trữ.

Các nước nhập khẩu gạo tăng nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Doanh thu toàn Tổng công ty trong 8 tháng đạt 7.703 tỷ đồng, ứng với 65% kế hoạch năm.

 Ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinafood 2.

 Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinafood 2.

Theo ông Nguyễn Quế Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nông nghiệp, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thời gian tới Vinafood 2 cần xây dựng kế hoạch chi tiết vay vốn và trả nợ với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khẩn trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, trong đó sớm thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trên cơ sở kế hoạch kinh doanh có lãi làm cơ sở các ngân hàng xem xét, tiếp tục cấp hạn mức tín dụng cho Tổng công ty.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thời gian tới Vinafood 2 cần xây dựng kế hoạch chi tiết vay vốn và trả nợ với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khẩn trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, trong đó sớm thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trên cơ sở kế hoạch kinh doanh có lãi làm cơ sở các ngân hàng xem xét, tiếp tục cấp hạn mức tín dụng cho Tổng công ty.

Trong công tác quản lý tài chính, Vinafood 2 cần thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, trong ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hóa của Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc.

Rà soát và trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp còn đang thua lỗ theo đúng quy định của nhà nước nhằm đảm bảo an toàn về tài chính cho Tổng công ty.

Về công tác quản trị doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao nhiệm vụ cho Vinafood 2: Tăng cường quản trị doanh nghiệp theo các văn bản của Ủy ban chỉ đạo về công tác tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp,…

Tin tức: Kenhdautu24h

090 29 247 29