Công ty sản xuất thuốc lá lớn nhất Việt Nam bỏ túi mỗi ngày 3 tỷ đồng

Vinataba báo lãi thuần giảm 21% xuống còn 557 tỷ đồng.

Xem thêm tại: Kenhdautu24h

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2020. Theo đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm nay giảm 5% so với cùng kì năm trước, còn 8.976 tỷ đồng. Cùng kì năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của Vinataba đạt 769 tỷ đồng.

 

Hiện tại, Vinataba là nhà sản xuất và tiêu thụ thuốc lá lớn nhất Việt Nam.

Hiện tại, Vinataba là nhà sản xuất và tiêu thụ thuốc lá lớn nhất Việt Nam.

Trong kì, doanh thu tài chính tăng 36% lên 107 tỷ đồng nhờ hoạt động tài chính khác và lãi chênh lệch tỉ giá tăng. Chi phí tài chính tăng từ 146 tỷ đồng lên 164 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ghi nhận tăng 6% lên 573 tỉ đồng, trong khi chi phí doanh nghiệp giảm 7% từ mức 817 tỉ đồng của cùng kì năm trước.

Nhờ khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng từ 117 tỷ đồng lên 138 tỷ đồng, Vinataba báo lãi thuần giảm 21% xuống còn 557 tỷ đồng. Như vậy, mỗi ngày công ty này thu lãi khoảng 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhờ hạch toán khoản hỗ trợ tài chính từ Philip Morris International 152 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Vinataba chỉ giảm 5%, còn 597 tỷ đồng.  Vinataba là công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris, đây là liên doanh giữa Vinataba và Philip Morris International. Trong đó, Philip Morris International là tập đoàn thuốc lá lớn đến từ Mỹ, chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá Marlboro.

090 29 247 29