Đề nghị các địa phương công bố thông tin thị trường bất động sản quý 2

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần thông tin rõ số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành và báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 5/7/2021.
Thị trường bất động sản quý 2

Thị trường bất động sản quý 2

Nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương không gửi báo cáo, gửi báo cáo không đúng thời gian quy định, số liệu báo cáo không đầy đủ về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin liên quan về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2/2021.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng đánh giá tình hình thị trường bất động sản trong quý 2/2021; công bố các văn bản do Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh ban hành đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có); chỉ đạo với các sở, ngành tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung liên quan đến thông tin nhà ở và thị trường bất động sản trước ngày 5/7/2021.

Về giải pháp, kết quả xử lý hiện tượng tăng giá đất, Bộ Xây dựng cho biết trong quý 1/2021 có hiện tượng tăng giá đất cục bộ xảy ra tại nhiều địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/3, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các địa phương có giải pháp để kiểm soát quản lý thị trường bất động sản, đảm bảo ổn định thị trường bất động sản tại các địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương báo cáo các giải pháp và kết quả thực hiện để ổn định thị trường bất động sản; trong đó báo cáo cần phản ánh đúng diễn biến tình hình giá đất tại khu vực có hiện tượng sốt giá đất trong thời gian qua.

Về tình hình chung của thị trường bất động sản, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần báo cáo rõ số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành; số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Cùng với đó, các địa phương báo cáo đề cập lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng; giá nhà ở và một số loại hình bất động sản khác (chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền); giá cho thuê văn phòng, mặt bằng thương mại, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp; tồn kho bất động sản./.

Tin tức: Kênh đầu tư 24h

090 29 247 29