Đề nghị Chủ tịch HĐQT Công ty thủy lợi tỉnh Đắk Nông rút kinh nhiệm

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký và cho ban hành Văn bản số 4994/UBND- NCKSTT đề nghị, ông Lê Viết Thuận- Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy lợi Đắk Nông rút kinh nghiệm đối với những sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu ông Lê Viết Thuận nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian lãnh đạo, điều hành tại Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắk Nông, vì đã vi phạm Điều 45 Luật thực hành tiết kiệm chống lãnh phí tại Công trình Thủy lợi Đắk Ngo giai đoạn 2. Trong thời gian tới, yêu cầu ông Lê Viết Thuận phải thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, quản lý tại Công ty Thủy lợi Đắk Nông, không để xảy ra các sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ.

Công ty Thủy lợi tỉnh Đắk Nông nơi ông Lê Viết Thuận công tác.

Công ty Thủy lợi tỉnh Đắk Nông nơi ông Lê Viết Thuận công tác.

Công ty Thủy lợi Đắk Nông căn cứ nội dung sai phạm nêu trên để xem xét, đề xuất đánh giá, xếp loại cuối năm 2021 đối với ông Lê Viết Thuận.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản kết luận số 173 về việc, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi tại Công ty thủy lợi Đắk Nông.

Theo kết luận, từ năm 2018-2020, Công ty thủy lợi Đắk Nông đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp 69 công trình, hạng mục công trình với tổng mức đầu tư hơn 139 tỷ đồng, trong đó có 21 công trình lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu công khai. Tuy nhiên, Thanh tra phát hiện hồ sơ dự toán tại 7 công trình, hạng mục tính sai khối lượng, sai định mức, lập không đúng hiện trạng hạng mục công trình với giá trị hơn 148 triệu đồng.

Mặc dù các đơn vị thầu thi công không đúng khối lượng theo thiết kế – dự toán, nhưng Công ty thủy lợi Đắk Nông vẫn nghiệm thu, thanh toán với giá trị hơn 837 triệu đồng. Không chỉ vậy, còn có 2 công trình đã nghiệm thu không đúng theo biện pháp thi công thực tế hơn 125 triệu đồng. Hồ sơ thiết kế tại 20 công trình nghiệm thu chưa đảm bảo cơ sở với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Từ căn cứ trên, Thanh tra tỉnh Đắk Nông quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1,5 tỷ đồng (trong đó hơn 912 triệu đồng sai khối lượng, định mức trong hồ sơ dự toán, nghiệm thu các công trình; hơn 672 triệu đồng không đúng khối lượng chi phí nhân công trực tiếp sửa chữa các hạng mục công trình); yêu cầu thi công bổ sung, hoàn thiện khối lượng theo đúng thiết kế công trình với số tiền hơn 73 triệu đồng; yêu cầu hạch toán, điều chỉnh bổ sung hồ sơ, chứng từ thanh toán hơn 205 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Chạy để thực hiện lại quy trình bổ nhiệm ông này làm Phó giám đốc Công ty thủy lợi Đắk Nông, do quá trình bổ nhiệm chưa đúng thủ tục đúng quy định.

Để xảy ra các khuyết điểm này, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cho rằng, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý thuộc về ông Hoàng Trung Thơ – Chủ tịch Công ty thủy lợi Đắk Nông thời kỳ từ năm 2018 – tháng 10/2019, nay là Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông; ông Lê Viết Thuận – Chủ tịch công ty từ tháng 11/2017-2020; ông Trịnh Văn Tường – Giám đốc công ty từ 2018 – 2019, nay đã xin nghỉ việc…

Tin tức: Kênh đầu tư 24h

090 29 247 29