Ngày 24-8, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành hướng dẫn quy định vận tải qua chốt kiểm soát trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19 để thống nhất thực hiện tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải khi ban hành hướng dẫn cần quy định rõ ràng, cụ thể các điều kiện, đặc biệt là điều kiện để đi qua các chốt kiểm soát đối với hai trường hợp đã được cấp mã QR code và chưa được cấp mã QR code.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành hướng dẫn thông xe qua chốt kiểm soát. Ảnh minh họa: BCT

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành hướng dẫn thông xe qua chốt kiểm soát. Ảnh minh họa: BCT

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải hợp nhất các văn bản hướng dẫn trước đây để các địa phương và các doanh nghiệp dễ thực hiện.

Theo Bộ Công Thương, vào ngày 18-8, theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương đã có văn bản góp ý đối với Dự thảo quy định vận tải trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19.

Tuy nhiên hiện nay, Bộ Công Thương vẫn tiếp tục nhận được phản ánh của doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa trên địa bàn các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tin tức: Kênh đầu tư 24h