Mười tỷ đồng xây dựng 45 sân chơi tặng thiếu nhi cả nước

 

Đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư và các đơn vị liên quan ký kết thỏa thuận.

Đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư và các đơn vị liên quan ký kết thỏa thuận.

Từ tháng 10 tới đây đến tháng 5-2021, Hội đồng Đội T.Ư sẽ phối hợp các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng nhiều công trình sân chơi thiếu nhi tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng kinh phí mười tỷ đồng. 

Sáng 28-9, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng sân chơi thiếu nhi giữa Hội đồng Đội T.Ư và Công ty CP Công nghiệp cao-su miền Nam. Chương trình nhằm thực hiện chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về “Xây dựng tại mỗi xã, phường, thị trấn một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”.

Thỏa thuận gồm nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý có việc triển khai xây dựng và trao tặng sân chơi thiếu nhi tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội đồng Đội T.Ư sẽ bàn giao cho các địa phương tổng cộng 45 sân chơi thiếu nhi, với tổng kinh phí mười tỷ đồng.

Phối cảnh 3D một trong các sân chơi thiếu nhi sẽ được xây dựng trong khuôn khổ chương trình.

Phối cảnh 3D một trong các sân chơi thiếu nhi sẽ được xây dựng trong khuôn khổ chương trình.

 

Hội đồng Đội T.Ư sẽ khảo sát, phân bổ số lượng sân chơi ở mỗi địa phương tùy vào tình hình, điều kiện kinh tế như địa bàn khó khăn, nơi tập trung đông dân là con em thanh niên công nhân khu công nghiệp, chế xuất…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khẳng định: Sân chơi thiếu nhi là một phần quan trọng trong các thiết chế văn hóa nhằm tạo môi trường thúc đẩy trẻ em phát triển thể chất, bảo đảm an toàn và sức khỏe.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay, các cấp bộ Đoàn, Đội trên cả nước đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư bằng nguồn lực xã hội hóa.

Cụ thể, tính đến tháng 8-2020, các cấp bộ Đoàn, Đội cả nước đã xây dựng mới gần 5.700 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Tin tức: Kenhdautu24h

090 29 247 29