Phủ kín 100% quy hoạch phân khu ở Khu Kinh tế Nhơn Hội trong năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu các khu chức năng trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội trong năm 2020, tổ chức quản lý đầu tư phát triển đô thị và các khu chức năng đảm bảo theo quy hoạch được duyệt.

 

Phủ kín 100 % quy hoạch phân khu ở Khu Kinh tế Nhơn Hội

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Công văn Số: 5082 / UBND – KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Cùng Kenhdautu24h tìm hiểu thêm nhé!

Phủ kín 100% quy hoạch phân khu ở Khu Kinh tế Nhơn Hội trong năm 2020

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng hoàn thành báo cáo rà soát kết quả thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, đề xuất một số nội dung điều chỉnh, bổ sung để báo cáo xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ cho điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch trong năm 2021. Đồng thời hoàn thành các đồ án quy hoạch trọng điểm UBND tỉnh đã giao lập quy hoạch; tiếp tục đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương lập các đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tại các đô thị được nâng loại; xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm theo quy định,…

Lãnh đạo tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu các khu chức năng trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội trong năm 2020, tổ chức quản lý đầu tư phát triển đô thị và các khu chức năng đảm bảo theo quy hoạch được duyệt.

Điều chỉnh các đồ án quy hoạch không khả thi

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định còn yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức lập các đồ án quy hoạch chi tiết gắn với kế hoạch chỉnh trang đô thị đã được xác định theo kế hoạch phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, tăng cường công tác quản lý kiến trúc; khẩn trương hoàn thành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Nhơn Bình, Nhơn Phú trình thẩm định, phê duyệt trong năm 2020.

Phủ kín 100% quy hoạch phân khu ở Khu Kinh tế Nhơn Hội trong năm 2020

Đồng thời tổ chức quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung đồ án quy hoạch phân khu 12 phường nội thành; phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung Quy Nhơn, thực hiện chương trình phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung và các chương trình đề án phát triển đô thị có liên quan.

UBND thị xã An Nhơn tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung, khắc phục các tiêu chí đô thị còn thiếu chủ yếu là cấp nước, xử lý nước thải sinh hoạt và thu gom xử lý chất thải rắn, nâng cao tiêu chí đã đạt được; hoàn thành đề án thị xã An Nhơn đạt tiêu chí đô thị loại III trong năm 2020; hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn trong năm 2021; rà soát các đồ án quy hoạch có nội dung không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.

Chưa hết, lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đã giao UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung, khắc phục các tiêu chí đô thị còn thiếu chủ yếu là cấp nước, xử lý nước thải sinh hoạt và thu gom xử lý chất thải rắn, nâng cao tiêu chí đã đạt được. Đẩy mạnh đầu tư phát triển các dự án khu đô thị; hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn trong năm 2022; rà soát các đồ án quy hoạch có nội dung không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp.

Yêu cầu UBND huyện Tây Sơn đẩy mạnh đầu tư phát triển các dự án khu đô thị; hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn trong năm 2022, rà soát các đồ án quy hoạch có nội dung không phù hợp, không bảo đảm tính khả thi để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp,…

090 29 247 29