Quỹ vaccine Covid-19 đã nhận gần 5.700 tỷ đồng đến cuối ngày 17/6

Số tiền đã chuyển về quỹ đến cuối ngày 17/6 tương đương gần 77% tổng số tiền mà quỹ vaccine phòng Covid-19 được các cá nhân, tổ chức cam kết tài trợ và ủng hộ.

Theo số liệu cập nhật của Ban quản lý quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, số dư quỹ tính đến cuối ngày 17/6 đã là 5.698 tỷ đồng (bao gồm cả ngoại tệ quy đổi), tăng 155 tỷ đồng so với một ngày trước đó.

Số tiền đóng góp kể trên đến từ 316.466 tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ và đóng góp, cũng tăng 4.165 người và tổ chức so với 24 giờ trước.

Đến cuối ngày 17/6, ban quản lý quỹ cho biết còn còn 30 đơn vị, tổ chức có cam kết tài trợ quỹ nhưng chưa chuyển, chuyển một phần về tài khoản quỹ với số tiền 1.743 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền và hiện vật quy đổi đã chuyển về tài khoản ban quản lý quỹ vaccine Covid-19 hiện đã đạt gần 77% tổng số tiền quỹ được cam kết tài trợ, ủng hộ.

Trong danh sách các đơn vị, doanh nghiệp đã cam kết đóng góp nhưng chưa chuyển hoặc mới chuyển một phần, Tập đoàn Viettel vẫn là doanh nghiệp có số dư chưa chuyển lớn nhất với 444/450 tỷ đồng cam kết ủng hộ; Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cam kết ủng hộ 200 tỷ đồng đến cuối ngày 17/6 cũng chưa chuyển về quỹ.

Đóng góp quỹ vaccine phòng Covid-19

Đóng góp quỹ vaccine phòng Covid-19

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh cam kết ủng hộ 170 tỷ đồng, nay còn 70 tỷ chưa chuyển; Công ty CP Tập đoàn TH và Quỹ vì tầm vóc việt chưa chuyển 46 tỷ đồng; MBBank chưa chuyển 30 tỷ đồng; PVComBank chưa chuyển 15 tỷ đồng

Cũng đến cuối ngày 17/6, tổng số tin nhắn ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19 của các cá nhân qua tổng đài 1408 là gần 1,68 triệu tin, với số tiền ủng hộ trên 77,8 tỷ đồng. Tính bình quân từ khi phát động phong trào đóng góp quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, mỗi ngày quỹ lại tiếp nhận trên 120.000 tin nhắn ủng hộ, với số tiền gần 5,6 tỷ đồng/ngày.

Tin tức: Kênh đầu tư 24h

090 29 247 29