Sở Quy hoạch – Kiến trúc có ‘hàm ý’ gì, cùng nhau tìm hiểu?

Trong văn bản mới nhất gởi UBND TPHCM, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoRea) cho rằng, Sở quy hoạch- Kiến trúc có “hàm ý” có thể dẫn tới các dự án tiếp tục bị ách tắc.
 
Bất động sản: Kenhdautu24h
Bất động sản TP.HCM hứa hẹn 'nóng' trở lại sau đại dịch Covid-19 ẢNH: ĐỘC LẬP

Bất động sản TP.HCM hứa hẹn ‘nóng’ trở lại sau đại dịch Covid-19 ẢNH: ĐỘC LẬP


Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM có “hàm ý”?

Cụ thể tại Văn bản 2764/SQHKT-QLTHQH-PC, Sở Quy hoạch – Kiến trúc nêu ý kiến: “Hiện nay, luật Đầu tư năm 2020 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua, tuy nhiên, các luật này có hiệu lực để triển khai thực hiện từ ngày 1.1.2021”.
 
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoRea, Sở Quy hoạch – Kiến trúc “có hàm ý”, rằng trong thời gian từ nay đến ngày 31.12.2020, thì vẫn phải thực hiện theo các quy định của luật Quy hoạch đô thị 2009, luật Đầu tư 2014, luật Nhà ở 2014. “Thế nên, từ nay đến ngày 31.12.2020, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có thể không nhận giải quyết hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của “nhà đầu tư”, mặc dù đã có “Quyết định chủ trương đầu tư” của UBND TP, dẫn đến 126 dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp trên địa bàn thành phố có thể tiếp tục bị ách tắc” – ông Châu lo ngại.
 
Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, Văn bản số 2764 đã thể hiện Sở Quy hoạch – Kiến trúc không phải là cơ quan đề xuất thực hiện “Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500”, sau “Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư”, trong quy trình đầu tư xây dựng gồm 4 bước theo Báo cáo tổng hợp, đề xuất của Sở Xây dựng. Nếu UBND TP có chỉ đạo, thì Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp hành và thực hiện. Sở này chỉ báo cáo thực trạng tình hình và “trình UBND TP xem xét, quyết định” về những bất cập giữa luật Quy hoạch đô thị và luật Đầu tư trong việc xác định chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại mà không nêu chính kiến, cũng không đề xuất giải pháp để xử lý các bất cập trên.
TP.HCM nhìn từ trên cao  ẢNH: ĐỘC LẬP

TP.HCM nhìn từ trên cao ẢNH: ĐỘC LẬP


Bất cập xác định chủ đầu tư đã không còn

Với lo ngại như vậy, ông Lê Hoàng Châu kiến nghị, từ nay đến ngày 31.12.2020, để giải quyết hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở thương mại, mà “nhà đầu tư” đã có “Quyết định chủ trương đầu tư”, UBND TP có Văn bản chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc thực hiện “Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình theo quy định của luật Quy hoạch đô thị”, sau khi “nhà đầu tư” đã thực hiện xong “Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật Đầu tư”, theo quy trình đầu tư xây dựng, gồm “4 bước” do Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất.
 
Trước đó, HoRea đã nhận được Văn bản số 7268/VP-ĐT ngày 26.8.2020 của Văn phòng UBND TP, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan “Về nội dung bất cập giữa luật Quy hoạch đô thị và luật Đầu tư”, theo Báo cáo của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Văn bản số 2764 ngày 10.8.2020 “Về những bất cập giữa luật Quy hoạch đô thị và luật Đầu tư trong việc xác định chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại”. Tuy nhiên theo ông Lê Hoàng Châu thì kể từ ngày 1.1.2021, không còn “những bất cập giữa luật Quy hoạch đô thị và luật Đầu tư”, như Báo cáo số 2764 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Bởi Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 9 đã ban hành luật Đầu tư 2020 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng 2020, kết hợp sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhà ở, luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2021, nên không còn các bất cập như Báo cáo số 2764/SQHKT-QLTHQH-PC của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.
 
Chính Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng thừa nhận: Với quy định trong các luật mới ban hành thì vướng mắc về khái niệm “Nhà đầu tư” theo quy định của luật Đầu tư và “Chủ đầu tư” theo quy định của luật Quy hoạch đô thị đã được tháo gỡ và có cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 ngay sau khi nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư.
 
Chỉ có điều sau khi thừa nhận thì Sở này lại thòng thêm câu “các luật này có hiệu lực để triển khai thực hiện từ ngày 1.1.2021” dẫn đến việc HoRea lo ngại từ nay đến hết năm, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có thể không nhận giải quyết hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của “Nhà đầu tư”, mặc dù đã có “Quyết định chủ trương đầu tư” của UBND TP…và có công văn gởi UBND TPHCM kiến nghị các giải pháp để thị trường tiếp tục vận hành bình thường.
 
Hiệp hội đề nghị UBND TP xem xét, sớm ban hành “Quy trình đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại”, gồm 4 bước :
 
Bước 1: Lập thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật Đầu tư (Ghi chú: Từ ngày 1.1.2021, gọi là thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư”).
 
Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình theo quy định của luật Quy hoạch đô thị.
 
Bước 3: Thực hiện song song và nối tiếp liên tục các thủ tục hành chính sau đây: Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của luật Đất đai; Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư; Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng và được khởi công xây dựng công trình, theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ; Xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất (Ghi chú: Từ ngày 1.1.2021, bỏ thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, mà lồng ghép trong thủ tục cấp Giấy phép xây dựng).
 
Bước 4: Lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm tại: https://sandanhkhoi.com/bat-dong-san/

090 29 247 29