Tạm dừng bổ sung quy hoạch dự án điện gió các tỉnh giai đoạn 2011-2020

Bộ Công Thương vừa gửi văn bản cho Ủy Ban các tỉnh đề nghị tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện VIII vào giai đoạn 2011-2020.
Bộ Công thương tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Bộ Công thương tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Bộ Công thương vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổng hợp danh mục các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh đề xuất tính toán trong Quy hoạch điện VIII và tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện.

Tại văn bản, Bộ Công thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các dự án điện gió, Bộ Công thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát 74 dự án điện gió với tổng quy mô công suất khoảng 6.400 MW mới đề xuất đưa vào Quy hoạch điện.

Theo Bộ Công thương, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện Qui hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Qui hoạch điện VIII) để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2020.

Vì vậy, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp danh mục các dự án điện gió (tên dự án, công suất, địa điểm, dự kiến phương án đấu nối) đang đề nghị khảo sát, nghiên cứu triển khai, bổ sung qui hoạch đã được trình riêng lẻ, gửi Bộ Công thương trước ngày 9/10/2020.

“Do thời gian thẩm định riêng lẻ các dự án điện gió đến khi trình Quy hoạch điện VIII không còn nhiều, Bộ Công Thương tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh)”, Bộ Công thương thông tin.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm rà soát qui hoạch địa điểm vị trí các nhà máy điện gió theo qui định hiện hành và một số tiêu chí nêu tại văn bản số 4965/BCT-ĐL ngày 6/7/2020 và văn bản số 4640/BCT-ĐL ngày 26/6/2020.

Trước đó, Bộ Công thương đã có các văn bản báo cáo Thủ trướng Chính phủ bổ sung qui hoạch thêm 7.000 MW điện gió và được Thủ tướng đồng ý bổ sung.

Như vậy, ngoài 4.800 MW điện gió đã có và 7.000 MW điện gió vừa được Thủ tướng đồng ý bổ sung vào quy hoạch điện từ tháng 6/2020 thì tại công văn số 7201, Bộ Công thương lại tiếp tục đề nghị bổ sung 74 dự án điện gió với công suất 6.400 MW.

Bộ Công thương cũng cho biết, cơ quan này trong thời gian qua liên tục nhận được đề nghị của nhiều địa phương muốn làm điện gió với tổng công suất lên tới gần 50.000 MW.

Tin tức: Kenhdautu24h

090 29 247 29