Tập đoàn Hoa Sen công khai lợi nhuận quý 4 tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố thông tin ước tính kết quả kinh doanh quý 4 niên độ 2019-2020 với lãi ròng gấp gần 5 lần so cùng kỳ.

Riêng trong quý 4, doanh thu thuần ước đạt 8.349 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ, lãi sau thuế ước đạt 400 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so cùng kỳ.

Luỹ kế cả niên độ 2019-2020, Hoa Sen tạm ghi nhận doanh thu thuần ở mức 27.538 tỷ đồng và lãi sau thuế là 1.100 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu có giảm nhẹ 1% nhưng lợi nhuận gấp 3 lần.

Với kết quả này, Công ty thực hiện được 98% kế hoạch doanh thu và vượt xa 175% kế hoạch lợi nhuận của cả niên độ.

 Nguồn: HSG.

 Nguồn: HSG.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động đến nhiều doanh nghiệp thì việc tăng trưởng lợi nhuận của Tập đoàn Hoa Sen một tín hiệu rất tích cực.

Trước đó, HSG có thông báo quý 4 với tổng sản lượng tiêu thụ đạt 525.277 tấn, tăng 28% so với quý trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 275.668 tấn, chiếm tỷ trọng 52,35% và tăng 154% so với cùng kỳ, tháng 7 đạt 82.000 tấn, tháng 8 đạt hơn 92.000 tấn, tháng 9 đạt trên 101.000 tấn. 

Trong cả niên độ 2019-2020, Hoa Sen đặt kế hoạch tiêu thụ 1.500 tấn sản phẩm. Như vậy riêng trong quý 4, Công ty đã thực hiện hơn 35% kế hoạch cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu HSG của Hoa Sen được giao dịch ở mức 15.750 đồng/cp, tăng 34% trong vòng 3 tháng qua với khối lượng giao dịch bình quân hơn 11 triệu đơn vị/phiên.

Tin tức: Kenhdautu24h

090 29 247 29