Thu hồi tiền bồi thường, hỗ trợ sai quy định ở dự án đường sắt tại Hà Nội

Kênh đầu tư 24h – Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm rà soát toàn bộ các trường hợp được hoán đổi đất, xác nhận nguồn gốc đất không đúng quy định tại Dự án xây dựng đề pô tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa có Kết luận số 168/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Nắng Mai – nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm (hiện nay là quận Bắc Từ Liêm).

Trả lời kiến nghị của cử tri mới đây, UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Nắng Mai - nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Từ Liêm, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận (nay là Trưởng ban Dân vận quận Bắc Từ Liêm)

Trả lời kiến nghị của cử tri mới đây, UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Nắng Mai – nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Từ Liêm, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận (nay là Trưởng ban Dân vận quận Bắc Từ Liêm)

Thu hồi lại tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Kết luận cho biết, 3 hộ gia đình ông Chu Thiên Sửu, ông Chu Thiên Linh và ông Nguyễn Tự Hùng (cùng trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm), ngoài diện tích đất nông nghiệp đã được UBND huyện Từ Liêm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn sử dụng những phần diện tích đất từ khoán 10, không nằm trong phương án giao đất theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ (được gọi tắt là đất nông nghiệp vượt hạn mức).

Cụ thể, hộ ông Sửu sử dụng 337m2 đất, hộ ông Linh sử dụng 107m2, hộ ông Hùng sử dụng 748m2 đất.

Năm 2007, khi thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội , UBND huyện Từ Liêm thực hiện hoán đổi diện tích đất nông nghiệp không giao cho 3 hộ gia đình này (đất nông nghiệp vượt hạn mức) thành diện tích đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP (đất nằm ở khu vực khác không trong khu vực giải phóng mặt bằng).

Thời điểm UBND quận Bắc Từ Liêm điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình năm 2009, văn bản áp dụng là Luật Đất đai năm 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Theo Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 181/2004 của Chính phủ thì việc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất không bị thu hồi giải phóng mặt bằng không có trong quyết định thu hồi đất của các hộ ông Hùng, ông Sửu và ông Linh là không đúng quy định.

Riêng trường hợp ông Nguyễn Khắc Hỗ (Tỵ) bị thu hồi đất nhưng điều chỉnh nhầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Khắc Hỗ (Đàm) người không bị thu hồi đất.

“Nội dung công dân tố cáo việc đã điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất không có trong quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đề pô xe điện và đường dẫn vào đề pô xe điện đối với các hộ ông Nguyễn Tự Hùng, ông Chu Thiên Sửu, ông Nguyễn Khắc Hỗ, ông Chu Thiên Linh là tố cáo đúng”- TP Hà Nội khẳng định.

Tuy nhiên khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 hộ gia đình trên, bà Nguyễn Thị Nắng Mai thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Từ Liêm trước đây và theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Khi thực hiện điều chỉnh, bà Mai không biết việc hoán đổi đất nông nghiệp của các hộ. Vì vậy, UBND TP Hà Nội cho rằng “bà Mai cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Lãnh đạo Hà Nội đã giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện rà soát, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình. Thu hồi lại tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định đối với diện tích đất hoán đổi theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 11015/VP-GPMB ngày 18/12/2020.

Đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội.

Đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội.

Không thu hồi được thì chuyển hồ sơ sang công an 

Trong văn bản số 11015/VP-GPMB gửi UBND quận Bắc Từ Liêm , UBND TP Hà Nội cho biết đã nhận được văn bản của Thanh tra thành phố Hà Nội về việc UBND huyện Từ Liêm trước đây cho phép một số hộ gia đình ở xã Tây Tựu (nay là phường Tây Tựu) hoán đổi đất nông nghiệp vượt hạn mức thành đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/CP.

Vì vậy, lãnh đạo Hà Nội đã giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm rà soát toàn bộ các trường hợp được hoán đổi đất, xác nhận nguồn gốc đất không đúng quy định tại Dự án xây dựng đề pô tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội.

Trên cơ sở đó điều chỉnh quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi số tiền đã bồi thường, hỗ trợ về đất không đúng quy định; đồng thời xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan.

“Trường hợp không thu hồi được số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả không đúng quy định, UBND quận Bắc Từ Liêm chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”- văn bản của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Tin tức: Kênh đầu tư 24h

090 29 247 29