Tin vui từ VPBank, tăng nhẹ lãi suất tiết kiệm từ hôm nay

Theo biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất của VPBank, LS một số sản phẩm tiền gửi sẽ điều chỉnh tăng nhẹ từ ngày 1/10/2020.
Trụ sở VPBank

Trụ sở VPBank

Các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên kỳ hạn từ 1 tháng được cộng thêm 0,1-0,15%/năm so với biểu lãi suất trước đó.
Với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất VND khách hàng được nhận không vượt quá 4,25%/ năm đối với các sản phẩm lĩnh lãi cuối kỳ.
Trường hợp mức lãi suất trong ngày của VPBank cao hơn mức lãi suất trần theo quy định của NHNN thì mức lãi suất được áp dụng là lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước.

"<yoastmark

Trường hợp khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, lãi suất rút trước hạn áp dụng là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của VPBank theo từng loại tiền tại thời điểm khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, trừ trường hợp thể lệ sản phẩm có quy định khác.

Ngân hàng: Kenhdautu24h

090 29 247 29