Vai trò giám sát của HĐND trong giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Cà Mau

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc làm việc với UBND huyện Đầm Dơi vào sáng 24-9.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc làm việc với UBND huyện Đầm Dơi vào sáng 24-9.

Theo đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, sáng 24-9, Tổ công tác của Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau, do ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến giám sát tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang trên địa bàn huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau). 

Cùng ngày, hai tổ công tác khác của HĐND tỉnh đã đến giám sát về cùng nội dung trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh…

Đến ngày 23-9 vừa qua, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách tỉnh Cà Mau giao huyện Đầm Dơi làm chủ đầu tư đạt hơn 35,1/44,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 78,89%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Riêng nguồn vốn ngân sách do huyện Đầm Dơi quản lý, ông Dương Huỳnh Khải đánh giá là còn thấp khi mới giải ngân được 20,6 tỷ/44 tỷ 293 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 46,55% kế hoạch vốn.

Với nguồn vốn giải ngân còn thấp, ông Dương Huỳnh Khải đề nghị người đứng đầu chính quyền, các chủ đầu tư trên địa bàn huyện Đầm Dơi vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. “Mục tiêu đến cuối năm 2020 là làm sao không còn để vốn tồn đọng. Để làm được việc trên, HĐND tỉnh Cà Mau lưu ý huyện Đầm Dơi rà soát kỹ lại từng dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kể cả các khâu trong quy trình, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán”, ông Dương Huỳnh Khải lưu ý.

Một công trình xây cầu trên địa bàn huyện Đầm Dơi đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Một công trình xây cầu trên địa bàn huyện Đầm Dơi đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau xác định rõ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020. Trong đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ then chốt. Để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đúng theo kế hoạch, lộ trình đề ra, tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết số 84/NQ-CP (ngày 29-5-2020) của Chính phủ; Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18-7-2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020.

Đặc biệt, tại hội nghị kiểm điểm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội diễn ra vào cuối tháng 8-2020, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo các đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy TP Cà Mau vào cuộc rà soát, kiểm tra chặt chẽ, nắm các dự án công trình trên địa bàn để đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn; HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo dõi, giám sát để tiếp tục cùng với UBND tỉnh có sự đôn đốc, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp mà đến giữa tháng 9 vừa qua, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh Cà Mau đạt 2.503,305 tỷ đồng, bằng 61,4% kế hoạch vốn, tăng 7,1% so với thời điểm cuối tháng 8-2020. Nhóm có tỷ lệ giải ngân cao là vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý đạt 78,5%; vốn cân đối ngân sách huyện, thành phố và ngân sách tỉnh hỗ trợ đạt 74,2%; vốn Chương trình mục tiêu và các khoản hỗ trợ khác đạt 61,7%; vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 hơn 84%; vốn vay lại ngân sách địa phương đạt 100%…

Xem thêm tại: Kenhdautu24h

090 29 247 29